5 Haziran 2014 Perşembe

butik sabun

butik sabun,butik sabun izmir,butik sabun satışı

Temizlik ve sabun insanların tarihi boyunca, oldukça sıkı bir grup seçilimi gerçekleşmiştir. Birey seçiliminin tersine, grup seçilimi saf öz­geciliği ve bireyin zararına olsa bile grubu güçlendiren diğer iyi davranışları ödüllendirebilir. Tarihin tekrar tekrar gösterdiği gi­bi, kültürel grubun butik sabun tümünün iyiliği için en çok katkı yapan dav­ranışlar ve davranış kuralları en uzun süre var olacaktır. Diğer bir deyişle insanların etik davranışı uyum sağlayıcı niteliktedir.
Hayvan topluluklarının (gruplarının) çoğu, seçilimin hedefi değildir. Bunun istisnaları, aralarında işbirliği bulunan sosyal hayvanlardır. Kuşkusuz, bütün hayvan toplulukları sosyal gruplar butik sabun izmir değildir. Örneğin, balık sürüleri ya da kalabalık gruplar halinde göç eden Afrika toynaklaklıları bu nitelikte değildir.

butik sabun

İnsan türü, sosyal hayvanlar içinde en mükemmel örneği oluşturur. İlk insansı grupları genişlemiş aile sosyal primatlar­da bulunan sürü yapısının devamı niteliğindeydi. Genç erkek ya da dişiler muhtemelen sürüyü terk edip bir başka sürüye katılı­yor, bu şekilde grubun davranışı kapsayıcı uyum özgeciliğinin sınırlarının dışında kalıyordu. Geniş bir aile ya da küçük bir sü­rünün daha geniş ve açık bir topluluğa evrimleşmesi için, daha yakın akrabalar için geçerli olan özgeciliğin akraba olmayanla­rı da kapsayacak şekilde butik sabun genişletilmesi gerekir. Bu tip saf özge­ci davranışın ilkel şekillerini babunlar gibi, birbirleriyle akraba olmayan bireyler arasında değiş tokuşun söz konusu olduğu di­ğer primat gruplarında da görmekteyiz.

butik sabun
İnsanın evrim sürecinde, bazı insansı bireyler geniş bir sürü­nün, sadece geniş bir aileden oluşan küçük bir sürüye oranla, sürüler arasındaki çatışmalarda daha yüksek başarı şansı oldu­ğunu keşfetmiş olmalıdır. Bir mağaraya, su kaynağına ya da av­lanma alanına sahip olan bir sürünün, bu avantajlardan yarar­lanmak isteyen yabancı sürülerle karşı karşıya kalma olasılığı vardır. Ek insan gücü olan böyle butik sabun satışı bir sürü, seçici avantaja sahip olacaktır. Bununla birlikte,butik sabun  grubun genişlemiş olması, uzak ak­rabaların ya da akraba olmayanların da esenlikleriyle ilgilenme­yi gerektirmiştir ve bu durum, kapsayıcı uyumun sınırıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder