6 Haziran 2014 Cuma

dekoratif sabun

dekoratif sabun,dekoratif sabun izmir,dekoratif sabun modelleri

Nihayet sürüdeki bireylerin temel bencil eğilimlerini frenlemek ve bireyler üzerinde tüm gruba yarar sağlayan özge­ciliğin kısıtlamalarını geçerli kılmak üzere akraba olmayanlara karşı gösterilen davranışın dekoratif sabun kültürel kuralları yerleştirilmiştir. Sonuçta, esenlikleri grubun esenliğine fazlasıyla bağlı olan bir­çok birey bundan yararlansa da, elbette bazıları (savaş sırasın­da ölenler gibi) bundan yararlanamaz.
dekoratif sabun
Grup kurallarını doğru olarak uygulama yeteneği, insan bey­ninin akıl yürütme kapasitesinin evrimleşmesini gerektiriyor­du. Daha büyük beyin ile daha büyük sosyal grubun birlikte evrimleşmesi iki yeni etik davranış biçimini mümkün kıldı: Grup seçilimi aracılığıyla gerçekleşen doğal seçilim, belli bir bi­rey için zararlı olsa bile, grup yararına olan ve bencil olmayan bazı özellikleri ödüllendirebiliyordu ve  artık akıl yürütme gücünü kazanan insanlar içgüdüsel olan salt kapsayıcı uyuma bağlı kalmayarak, bencillik dekoratif sabun yerine bilinçli olarak etik davranışı seçebildiler. Etik davranış bilinçli tercihleri doğuran bilinçli dü­şünceye dayanır. Anne kuşun özgeci davranışı bir tercihe da­yanmaz, yani etik değil, içgüdüseldir. Simpson’ın tanımladığı dekoratif sabun izmir biçimiyle, "İnsan kelimenin tam anlamıyla etik olan tek organizmadır ve insanınkiler dışında anlamlı bir etik bulun­mamaktadır.” Kapsayıcı uyum temeline dayanan içgüdüsel öz­gecilikten uzaklaşarak, karar verme temeline dayanan grup eti­ğine uyum sağlamak, insanlaşma yolunda dekoratif sabun modelleri atılmış belki de en önemli adımdı.

Simpson’a  göre bir davranışın etik olarak tanımlana­bilmesi için aşağıdaki koşulların bulunması gerekir:  Alter­natif davranış biçimlerinin bulunması  Kişinin bu alternatif­leri etik bakımından muhakeme etme yeteneğinde olması  Kişinin etik olarak iyi olduğunu düşündüğü şeyi dekoratif sabun seçmekte öz­gür olması. Dolayısıyla etik davranış, tamamen kişinin davra­nışlarının sonuçlarını önceden görebilme yeteneğine ve sonuç­ların sorumluluğunu bireysel olarak kabul etme isteğine daya­nır. Ahlak duygusunun kökeni ve işlevinin temeli budur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder